NAGRADE

Mnogobrojne nagrade i priznanja prikupljena na raznim natjecanjima doprinos su kvaliteti naših proizvoda do koje nam je jako stalo. Naši proizvodi su godinama priznati i prepoznati od naših kupaca, a kvaliteta je dokazana i na ocjenjivanjima posljednjih godina, gdje smo primili brojne nagrade i priznanja. 


Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
18. Županijsko i 15. međunarodno ocjenjivanje meda 2023g.
18. Županijsko i 15. međunarodno ocjenjivanje meda 2023g.
12 međužupanijsko ocjenjivanje meda 2017g
12 međužupanijsko ocjenjivanje meda 2017g
IX međunarodno ocjenjivanje meda 2017g.
IX međunarodno ocjenjivanje meda 2017g.
ZLATNO ULIŠTE 2017g.
ZLATNO ULIŠTE 2017g.
Međunarodno ocjenjivanje meda
Međunarodno ocjenjivanje meda
Međunarodno ocjenjivanje meda Slovenija 2017g.
Međunarodno ocjenjivanje meda Slovenija 2017g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
18. Županijsko i 15. međunarodno ocjenjivanje meda 2023g.
18. Županijsko i 15. međunarodno ocjenjivanje meda 2023g.
IX međunarodno ocjenjivanje meda 2017g.
IX međunarodno ocjenjivanje meda 2017g.
14. Županijsko ocjenjivanje meda 2019g.
14. Županijsko ocjenjivanje meda 2019g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2022g.
Zzzagimed 2017g.
Zzzagimed 2017g.
18. Županijsko i 15. međunarodno ocjenjivanje meda 2023g.
18. Županijsko i 15. međunarodno ocjenjivanje meda 2023g.
VIII međunarodno ocjenjivanje meda 2016g.
VIII međunarodno ocjenjivanje meda 2016g.
14. Županijsko ocjenjivanje meda 2019g.
14. Županijsko ocjenjivanje meda 2019g.
Međunarodno ocjenjivanje meda  - Slovenija 2019g.
Međunarodno ocjenjivanje meda - Slovenija 2019g.
Nacionalno ocjenjivanje meda - 2016g.
Nacionalno ocjenjivanje meda - 2016g.
Zzzagimed 2023g.
Zzzagimed 2023g.
Zzzagimed 2018g.
Zzzagimed 2018g.
Zeleni certifikat
Zeleni certifikat
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2019g.
Međunarodno ocjenjivanje meda BRČKO 2019g.
10. organoleptičko ocjenjivanje meda  - Vukovar 2018g.
10. organoleptičko ocjenjivanje meda - Vukovar 2018g.
Nacionalno ocjenjivanje meda - 2019g.
Nacionalno ocjenjivanje meda - 2019g.
Nacionalno ocjenjivanje meda - 2021g.
Nacionalno ocjenjivanje meda - 2021g.